فروشگاه ابزار آلات ایران ایمن ابزار

تجهیزات ترافیکی و جاده ای

تجهیزات ترافیکی و جاده ای

 

تجهیزات ترافیکی و جاده ای نقش بسزایی را در حفظ امنیت راه ها ایجاد می کنند.یکی از راه های پیشرفت کشور های در حال توسعه دقت و توجه به راه های درون شهری و برون شهری است.یکی از مهم ترین تجهیزات ایمنی همین تجهیزات ترافیکی و جاده ای هستند.

فروشگاه ابزار آلات ایران ایمن ابزار با هدف ایمن کردن راه های درون شهری و برون شهری ، کاهش ضریب وقوع حوادث و همچنین جلوگیری از میزان تلفات و خسارات وارده، همچنین بالا بردن امنیت رانندگان و سرنشینان با بهره گیری از تجهیزات نوین و دستگاه های پیشرفته مطابق با استانداردهای جهانی اقدام به طراحی و تولید تجهیزات ایمنی راه ها کرده است.

از جمله این تجهیزات می توان به انواع بشکه های ایمنی و نیوجرسی، انواع استوانه های ایمنی، انواع سرعتگیرها و...اشاره کرد.

;

تجهیزات ترافیکی و جاده ای

 

تجهیزات ترافیکی و جاده ای نقش بسزایی را در حفظ امنیت راه ها ایجاد می کنند.یکی از راه های پیشرفت کشور های در حال توسعه دقت و توجه به راه های درون شهری و برون شهری است.یکی از مهم ترین تجهیزات ایمنی همین تجهیزات ترافیکی و جاده ای هستند.

فروشگاه ابزار آلات ایران ایمن ابزار با هدف ایمن کردن راه های درون شهری و برون شهری ، کاهش ضریب وقوع حوادث و همچنین جلوگیری از میزان تلفات و خسارات وارده، همچنین بالا بردن امنیت رانندگان و سرنشینان با بهره گیری از تجهیزات نوین و دستگاه های پیشرفته مطابق با استانداردهای جهانی اقدام به طراحی و تولید تجهیزات ایمنی راه ها کرده است.

از جمله این تجهیزات می توان به انواع بشکه های ایمنی و نیوجرسی، انواع استوانه های ایمنی، انواع سرعتگیرها و...اشاره کرد.