فروشگاه ابزار آلات ایران ایمن ابزار

تجهیزات حفاظت تنفسی

تجهیزات حفاظت تنفسی

 

تجهیزات تنفسی در حین کار می توانند افراد را از خطرات ناشی از ریز گرد های جامد و مایع در هوا و همچنین گازهای سمی که ممکن است در فضا موجود باشند محافظت کنند پس استفاده از این تجهیزات بسیار مهم است.همچنین فعالیت های افراد ممکن است در محیط های بسته انجام شود و این تنفس را برای افراد سخت می کند.قوانین بهداشت و ایمنی شغلی برای حفاظت از سلامتی جان افراد به منظور جلوگیری از کار کردن آن ها در محیط های مسموم وجود دارد.بر اساس این قوانین،کارفرمایان باید تمامی تجهیزات ایمنی را برای رفاه حال افراد خود در محیط کار آن ها فراهم آورند.

 

اقدامات مربوط به قبل از استفاده از تجهیزات ایمنی

 

استفاده از تجهیزات حفاظت تنفسی تنها تجهیزات ایمنی مهم برای حفاظت از افراد نیست. استفاده از دیگر تجهیزات ایمنی بسیار مهم است اما بطور کلی قبل از تمام این موارد، حذف موارد خطرناک از محیط کار نکته بسیار مهمی است که در اولین مرحله باید به آن توجه کرد. اما در بعضی موارد مثل کار در معادن ، حذف تمامی موارد خطرزا ممکن نیست پس در این شرایط حتما باید از تجهیزات حفاظتی استفاده کرد که یکی از مهم ترین آن ها تجهیزات حفاظت تنفسی است. یکی از مشاغلی که حتما باید در آن از تجهیزات حفاظت تنفسی استفاده کرد، کارهای مربوط به تمیزسازی مخازن و لجن زدایی است چون در حین کار امکان متصاعد شدن گازهای سمی وجود دارد که سلامت افراد را به خطر می اندازد. همان طور که در بالا اشاره کردیم استفاده از این تجهیزات باید در مرحله دوم باشد و در اولین مرحله کارفرمایان باید تلاش کنند تا محیط را از وجود موارد خطر زا پاکسازی کنند به این دلیل که گاهی کارگران وجود خطر را جدی نگرفته و در استفاده از تجهیزات ایمنی سهل انگاری می کنند.

 

انواع تجهیزات حفاظت تنفسی کدامند؟

 

سیستم های تنفس با هوای فشرده

سیستم های فیلتر کردن

سیستم های ارابه ای

سیستم های ایرلاین

سیستم های فرار

 

 

سیستم های دستگاه تنفسی

 

این سیستم ها دارای مدل های گوناگونی هستند که از انواع آن می توان به خطوط هوایی و شیلنگ هوای تازه اشاره کرد. اما بطور کلی این دستگاه ها از دو بخش تهویه هوا و دستگاه تنفس با فشار مثبت تشکیل شده اند.در دستگاه های حفاظت تنفسی بیشتر از دستگاه های فشار مثبت استفاده می شود.

 

سیستم های فیلتر کننده

 

دستگاه های فیلتر انواع گوناگونی دارند مثل:

 

ماسک نیمه صورت

ماسک های گرد و غبار

ماسک تمام صورت

ماسک فرار

 

چگونگی انتخاب تجهیزات تنفسی مناسب

 

انتخاب تجهیزات تنفسی مناسب که برای کار افراد ایجاد مشکل و زحمت نکند و جان آن ها را در امان نگه دارد موضوعی است که قبل از شروع به کار حتما توسط کارفرمایان باید مورد توجه قرار گیرد.تهیه این وسایل باید با اطلاعات کامل باشد بطوریکه جان افراد را در خطر نیدازد.کیفیت این تجهیزات بسیار مهم است و باید از جای مورد اطمینان تهیه گردد.فروشگاه ابزارآلات ایران ایمن ابزار با در دست داشتن تجهیزات ایمنی روز دنیا آماده ارائه خدمات به شما بزرگواران می باشد.بعد از تهیه این وسایل حتما نحوه استفاده از آن ها باید به افراد آموزش داده شود و البته هر چند وقت باید این تجهیزات از لحاظ سالم بودن نیز مورد ارزیابی قرار بگیرند تا جان افراد به خطر نیفتد.

;

تجهیزات حفاظت تنفسی

 

تجهیزات تنفسی در حین کار می توانند افراد را از خطرات ناشی از ریز گرد های جامد و مایع در هوا و همچنین گازهای سمی که ممکن است در فضا موجود باشند محافظت کنند پس استفاده از این تجهیزات بسیار مهم است.همچنین فعالیت های افراد ممکن است در محیط های بسته انجام شود و این تنفس را برای افراد سخت می کند.قوانین بهداشت و ایمنی شغلی برای حفاظت از سلامتی جان افراد به منظور جلوگیری از کار کردن آن ها در محیط های مسموم وجود دارد.بر اساس این قوانین،کارفرمایان باید تمامی تجهیزات ایمنی را برای رفاه حال افراد خود در محیط کار آن ها فراهم آورند.

 

اقدامات مربوط به قبل از استفاده از تجهیزات ایمنی

 

استفاده از تجهیزات حفاظت تنفسی تنها تجهیزات ایمنی مهم برای حفاظت از افراد نیست. استفاده از دیگر تجهیزات ایمنی بسیار مهم است اما بطور کلی قبل از تمام این موارد، حذف موارد خطرناک از محیط کار نکته بسیار مهمی است که در اولین مرحله باید به آن توجه کرد. اما در بعضی موارد مثل کار در معادن ، حذف تمامی موارد خطرزا ممکن نیست پس در این شرایط حتما باید از تجهیزات حفاظتی استفاده کرد که یکی از مهم ترین آن ها تجهیزات حفاظت تنفسی است. یکی از مشاغلی که حتما باید در آن از تجهیزات حفاظت تنفسی استفاده کرد، کارهای مربوط به تمیزسازی مخازن و لجن زدایی است چون در حین کار امکان متصاعد شدن گازهای سمی وجود دارد که سلامت افراد را به خطر می اندازد. همان طور که در بالا اشاره کردیم استفاده از این تجهیزات باید در مرحله دوم باشد و در اولین مرحله کارفرمایان باید تلاش کنند تا محیط را از وجود موارد خطر زا پاکسازی کنند به این دلیل که گاهی کارگران وجود خطر را جدی نگرفته و در استفاده از تجهیزات ایمنی سهل انگاری می کنند.

 

انواع تجهیزات حفاظت تنفسی کدامند؟

 

سیستم های تنفس با هوای فشرده

سیستم های فیلتر کردن

سیستم های ارابه ای

سیستم های ایرلاین

سیستم های فرار

 

 

سیستم های دستگاه تنفسی

 

این سیستم ها دارای مدل های گوناگونی هستند که از انواع آن می توان به خطوط هوایی و شیلنگ هوای تازه اشاره کرد. اما بطور کلی این دستگاه ها از دو بخش تهویه هوا و دستگاه تنفس با فشار مثبت تشکیل شده اند.در دستگاه های حفاظت تنفسی بیشتر از دستگاه های فشار مثبت استفاده می شود.

 

سیستم های فیلتر کننده

 

دستگاه های فیلتر انواع گوناگونی دارند مثل:

 

ماسک نیمه صورت

ماسک های گرد و غبار

ماسک تمام صورت

ماسک فرار

 

چگونگی انتخاب تجهیزات تنفسی مناسب

 

انتخاب تجهیزات تنفسی مناسب که برای کار افراد ایجاد مشکل و زحمت نکند و جان آن ها را در امان نگه دارد موضوعی است که قبل از شروع به کار حتما توسط کارفرمایان باید مورد توجه قرار گیرد.تهیه این وسایل باید با اطلاعات کامل باشد بطوریکه جان افراد را در خطر نیدازد.کیفیت این تجهیزات بسیار مهم است و باید از جای مورد اطمینان تهیه گردد.فروشگاه ابزارآلات ایران ایمن ابزار با در دست داشتن تجهیزات ایمنی روز دنیا آماده ارائه خدمات به شما بزرگواران می باشد.بعد از تهیه این وسایل حتما نحوه استفاده از آن ها باید به افراد آموزش داده شود و البته هر چند وقت باید این تجهیزات از لحاظ سالم بودن نیز مورد ارزیابی قرار بگیرند تا جان افراد به خطر نیفتد.