فروشگاه ابزار آلات ایران ایمن ابزار

تجهیزات حفاظت از سر

تجهیزات حفاظت از سر

 

تجهیزات حفاظت از سر از جمله مهم ترین محصولات ایمنی و کار می باشد.سر از جمله مهم ترین اعضای بدن است که ضربه به آن می تواند باعث ایجاد معلولیت های موقت یا دائمی ویا حتی مرگ شود.به همراه داشتن و استفاده از کلاه ایمنی از جمله آسان ترین و در عین حال موثرترین راه های حفاظت از بدن و سر است.همچنین استفاده از این کلاه نیز می تواند باعث جلوگیری از وارد شدن شوک به گردن و جلوگیری از آسیب خوردن مهره های گردنی شود.

 

در چه محیط هایی باید از تجهیزات حفاظت از سر استفاده کرد؟

 

در اماکنی که امکان سقوط اشیاء و برخوردشان با سر وجود دارد.

در اماکنی امکان برخورد سر با تجهیزات ساکن از جمله تیرآهن و یا لوله وجود دارد.

در اماکنی که امکان برخورد ناگهانی سر با وسایل برقی وجود دارد.

 

انواع تجهیزات حفاظت از سر

 

این تجهیزات از نظر میزان مقاومت الکتریکی به سه دسته تقسیم می شوند:

  • کلاس E الکتریکی: دارای مقاومت تا 20.000 ولت
  • کلاس G عمومی: دارای مقاومت تا 2200 ولت
  • کلاس C رسانا: بدون مقومت عمده در برابر جریان الکتریسیته

 

نکات قابل توجه در مورد تجهیزات حفاظت از سر

 

کلاه های ایمنی که در محیط هایی استفاده می شوند که جریان برق وجود دارد باید از کلاس E باشند.

اگر در محیط هایی قرار دارید که باد به شدت می وزد و یا اینکه باید بصورت مداوم داخل گودال هایی را نگاه کنید حتما بند مخصوص کلاه را به زیر چانه خود ببندید.

لبه کلاه باید جلوی سر قرار بگیرد.

ایجاد سوراخ و یا هر تغییر دیگری بر روی کلاه ممنوع است.

قبل از استفاده از کلاه،یراق آن را با توجه به سرتان تنظیم کنید.

برای هر کلاه از یراق مخصوص همان کلاه باید استفاده شود.

این تجهیزات تاریخ انقضای خاصی ندارند،برای کسب اطلاعات بیشتر با فروشگاه ابزار آلات ایران ایمن ابزار تماس حاصل فرمایید.

;

تجهیزات حفاظت از سر

 

تجهیزات حفاظت از سر از جمله مهم ترین محصولات ایمنی و کار می باشد.سر از جمله مهم ترین اعضای بدن است که ضربه به آن می تواند باعث ایجاد معلولیت های موقت یا دائمی ویا حتی مرگ شود.به همراه داشتن و استفاده از کلاه ایمنی از جمله آسان ترین و در عین حال موثرترین راه های حفاظت از بدن و سر است.همچنین استفاده از این کلاه نیز می تواند باعث جلوگیری از وارد شدن شوک به گردن و جلوگیری از آسیب خوردن مهره های گردنی شود.

 

در چه محیط هایی باید از تجهیزات حفاظت از سر استفاده کرد؟

 

در اماکنی که امکان سقوط اشیاء و برخوردشان با سر وجود دارد.

در اماکنی امکان برخورد سر با تجهیزات ساکن از جمله تیرآهن و یا لوله وجود دارد.

در اماکنی که امکان برخورد ناگهانی سر با وسایل برقی وجود دارد.

 

انواع تجهیزات حفاظت از سر

 

این تجهیزات از نظر میزان مقاومت الکتریکی به سه دسته تقسیم می شوند:

  • کلاس E الکتریکی: دارای مقاومت تا 20.000 ولت
  • کلاس G عمومی: دارای مقاومت تا 2200 ولت
  • کلاس C رسانا: بدون مقومت عمده در برابر جریان الکتریسیته

 

نکات قابل توجه در مورد تجهیزات حفاظت از سر

 

کلاه های ایمنی که در محیط هایی استفاده می شوند که جریان برق وجود دارد باید از کلاس E باشند.

اگر در محیط هایی قرار دارید که باد به شدت می وزد و یا اینکه باید بصورت مداوم داخل گودال هایی را نگاه کنید حتما بند مخصوص کلاه را به زیر چانه خود ببندید.

لبه کلاه باید جلوی سر قرار بگیرد.

ایجاد سوراخ و یا هر تغییر دیگری بر روی کلاه ممنوع است.

قبل از استفاده از کلاه،یراق آن را با توجه به سرتان تنظیم کنید.

برای هر کلاه از یراق مخصوص همان کلاه باید استفاده شود.

این تجهیزات تاریخ انقضای خاصی ندارند،برای کسب اطلاعات بیشتر با فروشگاه ابزار آلات ایران ایمن ابزار تماس حاصل فرمایید.