فروشگاه ابزار آلات ایران ایمن ابزار

تجهیزات حفاظت از گوش

تجهیزات حفاظت گوش

 

تجهیزات حفاظت گوش جزو وسایلی است که در برخی از مشاغل که در معرض سروصدای زیادی قرار دارند بسیار مفید بوده و استفاده از آن ها ضرورت دارد.کار کردن در محیط های پر سروصدا باعث آسیب دیدگی گوش و حتی از دست دادن شنوایی می شود. مشاغلی مانند مته کاری ، آهنگری، کندن خیابان با وسایل سنگین و... با داشتن آلودگی صوتی فراوان از جمله مشاغلی هستند که در آن ها حتما باید از تجهیزات حفاظت گوش استفاده کرد. به دلیل اینکه در هر شغلی فرکانس صداهای تولید شده متفاوت است بنابراین با توجه به آن شغل باید تجهیزات ایمنی استفاده شود.در بعضی مشاغل که سرو صدای بالایی دارد ، هرچند وقت فرد باید کار را متوقف کرده و به گوش خود استراحت دهد تا بتواند از آسیب دیدگی گوش خود جلوگیری کند. طبق قوانین کار مقرر شده است که اگر فرد در محیط کاری قرار داشته باشد که شدت اصوات موجود در آن بیش از 85 دسی بل باشد، باید از وسایل حفاظت از شنوایی استفاده کند .

 

انواع تجهیزات حفاظت گوش

 

  • گوش بند:

وسیله ای است که داخل گوش قرار گرفته می شودو از ورود سر و صدا به آن جلوگیری می کند.گوش بند مناسب نباید از ورود هوا به داخل گوش جلوگیری کند تا باعث تعدیل فشار در دو طرف گوش شود.کسانی که دچار ترشح یا عفونت گوش هستند نمی توانند از این تجهیزات استفاده کنند.

 

  • گوشی ایمنی روی گوش:

بسیار شبیه هدفون است و روی گوش قرار میگیرد.این وسیله گوش را بطور کامل از بیرون محافظت می کند و خطر کمتری نسبت به گوش بند یا گوش گیر دارد.

 

  • محافظ گوش الکترونیکی

این وسیله الکترونیکی سبب تنظیم صدا بر اساس شدت در تمام زمان ها می شود. استفاده از این وسیله در محیط هایی است که بصورت ناگهانی صدای محیط بالا می رود.این محافظ ها برخی صداهای بلند را به صداهای قابل تحمل تبدیل می کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر با فروشگاه ابزارآلات ایران ایمن ابزار در تماس باشید.

 

;

تجهیزات حفاظت گوش

 

تجهیزات حفاظت گوش جزو وسایلی است که در برخی از مشاغل که در معرض سروصدای زیادی قرار دارند بسیار مفید بوده و استفاده از آن ها ضرورت دارد.کار کردن در محیط های پر سروصدا باعث آسیب دیدگی گوش و حتی از دست دادن شنوایی می شود. مشاغلی مانند مته کاری ، آهنگری، کندن خیابان با وسایل سنگین و... با داشتن آلودگی صوتی فراوان از جمله مشاغلی هستند که در آن ها حتما باید از تجهیزات حفاظت گوش استفاده کرد. به دلیل اینکه در هر شغلی فرکانس صداهای تولید شده متفاوت است بنابراین با توجه به آن شغل باید تجهیزات ایمنی استفاده شود.در بعضی مشاغل که سرو صدای بالایی دارد ، هرچند وقت فرد باید کار را متوقف کرده و به گوش خود استراحت دهد تا بتواند از آسیب دیدگی گوش خود جلوگیری کند. طبق قوانین کار مقرر شده است که اگر فرد در محیط کاری قرار داشته باشد که شدت اصوات موجود در آن بیش از 85 دسی بل باشد، باید از وسایل حفاظت از شنوایی استفاده کند .

 

انواع تجهیزات حفاظت گوش

 

  • گوش بند:

وسیله ای است که داخل گوش قرار گرفته می شودو از ورود سر و صدا به آن جلوگیری می کند.گوش بند مناسب نباید از ورود هوا به داخل گوش جلوگیری کند تا باعث تعدیل فشار در دو طرف گوش شود.کسانی که دچار ترشح یا عفونت گوش هستند نمی توانند از این تجهیزات استفاده کنند.

 

  • گوشی ایمنی روی گوش:

بسیار شبیه هدفون است و روی گوش قرار میگیرد.این وسیله گوش را بطور کامل از بیرون محافظت می کند و خطر کمتری نسبت به گوش بند یا گوش گیر دارد.

 

  • محافظ گوش الکترونیکی

این وسیله الکترونیکی سبب تنظیم صدا بر اساس شدت در تمام زمان ها می شود. استفاده از این وسیله در محیط هایی است که بصورت ناگهانی صدای محیط بالا می رود.این محافظ ها برخی صداهای بلند را به صداهای قابل تحمل تبدیل می کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر با فروشگاه ابزارآلات ایران ایمن ابزار در تماس باشید.