فروشگاه ابزار آلات ایران ایمن ابزار

مصالح ساختمانی

مصالح ساختمانی

 

مصالح ساختمانی به تجهیزات و موادی گفته می شود که از آن برای ساختن سازه های مختلف استفاده می شود.در ساختن یک بنا از متریال و مواد مختلفی استفاده می شود و هر کدام از این مواد ویژگی های مختلفی داشته و از آن ها در قسمت های مختلف استفاده می شود.

آشنایی با این مصالح ساختمانی به منظور ترسیم نقشه محل مورد نظر و هم چنین نحوه استفاده از آن ها بسیار مهم است. از همین رو افراد سازنده و مهندسین کار باید با این مواد آشناییت لازم را داشته باشند.

 

انواع مصالح ساختمانی

چسب ایزوگام ایزوفیکس

عایق روطوبتی دو جزیی بایکال

عایق روطوبتی پودری سیما

عایق شفاف پلاسما

پودر بند کشی ایزوفیکس

عایق کف کولر آبی

 

هر کدام از این مصالح ساختمانی با توجه به متریال بکار رفته در آن و همچنین استحکام، در قسمت های مختلفی از سازه ها و ساختمان ها استفاده می شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر با فروشگاه ابزار آلات ایران ایمن ابزار در تماس باشید.

;

مصالح ساختمانی

 

مصالح ساختمانی به تجهیزات و موادی گفته می شود که از آن برای ساختن سازه های مختلف استفاده می شود.در ساختن یک بنا از متریال و مواد مختلفی استفاده می شود و هر کدام از این مواد ویژگی های مختلفی داشته و از آن ها در قسمت های مختلف استفاده می شود.

آشنایی با این مصالح ساختمانی به منظور ترسیم نقشه محل مورد نظر و هم چنین نحوه استفاده از آن ها بسیار مهم است. از همین رو افراد سازنده و مهندسین کار باید با این مواد آشناییت لازم را داشته باشند.

 

انواع مصالح ساختمانی

چسب ایزوگام ایزوفیکس

عایق روطوبتی دو جزیی بایکال

عایق روطوبتی پودری سیما

عایق شفاف پلاسما

پودر بند کشی ایزوفیکس

عایق کف کولر آبی

 

هر کدام از این مصالح ساختمانی با توجه به متریال بکار رفته در آن و همچنین استحکام، در قسمت های مختلفی از سازه ها و ساختمان ها استفاده می شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر با فروشگاه ابزار آلات ایران ایمن ابزار در تماس باشید.