فروشگاه ابزار آلات ایران ایمن ابزار

شرایط برقراری گارانتی | ایران ایمن ابزار

شرایط برقراری گارانتی | ایران ایمن ابزار

• دارا بودن کارت گارانتی معتبر شرکت  .
• اجرای دستورالعمل نصب و استفاده و نگهداری بر اساس راهنمای دستگاه.
• سریال کارت گارانتی و دستگاه هم‌خوانی داشته باشد.
• عدم دست‌کاری دستگاه توسط افراد متفرقه.

۱۳۹۹ چهارشنبه ۲ مهر
555بازدید